HuQQabaz; Kalite Yönetim Politikası olarak aşağıdaki prensipleri benimser:
 
Ürün kalitesi ve güvenliği İle  İlgili tüm girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamak, Tedarik, Üretim, Depolama-Sevkiyat, Satış  süreç aşamalarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşmaları önlemek ve kontrol altında tutmak, Misafirlerimizin beklentilerini tam olarak karşılayan ve güvenle tüketilecek ürünleri, teknolojik gelişmeler paralelinde ve çevreye duyarlı olarak gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak, yüksek verimlilikte ve zamanında üretmek. Misafir isteklerini tespit etmek ve bu istekleri karşılayacak kalite seviyesinde müşteri memnuniyeti sağlamak Kalite Yönetim Sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi hedeflerine göre sistem performansını gözden geçirerek düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmek, Sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile  sistematik düzenlemeler yapmak, tanımlanmış ve ölçülebilir kalite parametrelerine uygun, güvenli ürün sağlamak, Uygun altyapı ve  çalışma ortamında teknolojik yeniliklerden ürün güvenliğini artıracak yönde yararlanmak, Sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürün sağlanmasında iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanıp, çalışanlarımızın bilinçli katılımını sağlamak, İnsan sağlığı gözönünde tutularak  kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak  amacıyla prosedür ve talimatları uygulamak, kayıtların tutulmasını sağlamak ve yasal zorunlulukları izleyerek gereklerini yerine getirmektir.


Şirketimizin iç piyasada liderliğini koruması için her karar ve faaliyette maliyet bilinci ile hareket edilerek  tasarruf sağlamak, Tüketici sağlığının korunması çerçevesinde yasal gereklilikleri ulusal ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştirerek, ürün ve ham madde kayıplarını minimize ederek, sürekli eğitim yaklaşımıyla personel biliinci ile sektörde farklılık yaratmak, Tüm Faliyetlerimizde Etik Değerlerimizi Ön Planda Tutarak Tüm Süreçlerimizde Bu Değerlere Uygun Hareket Etmek.